top of page

רן כליף מזמין אתכן

 לצפות בערב הפתוח

עץ החיים 

ריפוי עצמי והתחדשות

unnamed.jpg

המסך בין אדם בשר ודם לאלוהי השוכן בו הוא דק מאוד,
כשם שהגבול בין אומללות עלובה לבין שמחה הוא דק לא פחות.
וכמה בעצם המסך הזה דק? 
אם תענה לי בזה שתגיד מהו עוביה של מחשבה אחת,
של בחירה אחת, אז הגעת.

דק, דק מאוד…

עץ החיים - ריפוי עצמי והתחדשות

עץ החיים - ריפוי עצמי והתחדשות

Play Video

זוהי הקלטת אודיו של התהליך

ניקוי העבר והתחדשות

ניקוי העבר והתחדשותArtist Name
00:00 / 35:32

המסך בין אדם בשר ודם לאלוהי השוכן בו הוא דק מאוד, כשם שהגבולבין אומללות עלובה לבין שמחה הוא דק לא פחות. וכמה בעצם המסך הזה דק? אם תענה לי בזה שתגיד מהו עוביה שלמחשבה אחת, של בחירה אחת, אז הגעת.

 

דק, דק מאוד…

 

ומה עושה את המסך הזה עבה כל כך עבורך? הבחירה השגורה שלך. כן רק שלך.

 

מה שמוציא אותנו מהסבל האומלל הוא מחשבה אחת של בחירה לשמחה. מה שמוביל אותנו לבריאות מושלמת הוא מחשבה אחת לבחירה להיותאת זה עכשיו במקום חולי וסבל עד מוות. מה שמאפשר לנו לברוא חיים מלבלבים הוא מחשבה אחת לבחור באלוהיבנו, ולא בגופנו הסובל והמתלונן.

 

וזהו מסך דק מאוד, כי ממה אתה בעצם מפחד, סובל ומתקשה? רק ממהשנמצא במציאות שלך. הרי מה שלא מצוי בה, אינך יכול לתפוש כמפחידוקשה, כי הוא ממילא לא קיים בשבילך שהרי לא חשבת אותו.

 

תראה מה עושה מחשבה אחת, דקה. מאוד.

 

אני מאחל לך שתדע כי מעולם לא נכשלת, ואין דבר כזה בכלל כשלון אלאבעיני בשר ודם. בעיני האלוהי יש רק שיעורים, שערים והזדמנויות לשינוי. ולכן הדבר היחיד שאי פעם עשית ״לא בסדר״ הוא להאמין שעשית אתזה ולחיות באשמה.

 

ומי יצר עבורך את המציאות המפחידה הזו ? מי ברא לך את המציאותהקשה הזו ? אתה בעצמך.

אתה לכן מפחד ממך, מהיצירות שלך, אתה חרד מברואיך שלך וכועס עליצירי תודעתך.

 

מהרגע שאנחנו נולדים אנחנו מתחילים להחלים, והיכולת שלנו להרפאהינה תמיד שווה לביטוי האהבה  והשמחה שלנו.

 

אהבה למי ? לעצמך.

 

אינך יכול להעניק אהבה אם אינך אוהב את עצמך. אתה יכול להעניק רקמה שאתה והנתינה היא קודם כל לימוד עצמי להעניק לעצמך את הוויתך, את שמחת היותך, כל זמן, כל הזמן. ללא תנאי וללא גבול.

הרגילו אותך להרגיש אשמה על כך, זו הרי שחיתות לשמה ואם כל רע, ככה זה ברובוטניה, ארץ האשמים והמרצים. 

 

ומה אמרו לך הוריך היקרים מארץ האשמים? מוריך הנכבדיםהמשועתקים? מפקדיך הנערצים בצבא המרצים והלומי הפקודה? חבריךהקולים והמפוחדים? העריצים ממבט לחששות בכל ערב? מה אמרו לך כל המדקלמים הללו הממלמלים מתחילת יומם ועד מותם את תורת הכלום. תורה שלא הם כתבו ולא הם חשבו, שגודלו ואולפו להתנצלותמתמדת על היותם ושיפוט חברתי חובק-חונק על עצם קיומם - מה הם אמרו לך ?

 

הם אמרו לך שזו אנוכיות, וזה אכן נכון, זה אנוכי. זה אלוהי, כי זה אתה.

 

שחרר את גוף הפחד שלך מעצמך, ואמץ דת אישית חדשה משלך, דת האהבה העצמית והשמחה.

היה הכוח שאתה, ליצור חיים בשמחה אנוכית כדי שיהיה לך מה לתת גם לסביבה. 

 

בוא איתי למסע של כניסה פנימה בו נשחרר את כל שהיה בשביל כל מה שאנו חולמים להיות, ניתן לעצמינו הזדמנות להתחדש כדי לחיות שוב.

 

תמצא כאן בדף זה קישור לערב הפתוח אותו ערכתי עם קבוצת הריפוי הנפלאה שלנו - עץ החיים.

 

מלבד זאת תמצא כאן גם הקלטת אודיו רק של התהליך עצמו אליו תוכל להאזין בכל פעם שתרגיש שאתה צריך לשחרר ישן מעיק ולהתחדש.

 

באהבה לך, רן

bottom of page