top of page

רן כליף מזמין אתכם לצפות ערב הפתוח

אבולוציה חסרת פחד

שינוי דורש הרבה אומץ כי הוא תמיד מתחיל מתוכינו, מבפנים.

צריך אומץ להגיד "לא, תודה" ולהיות ער לעתיד שתוכנן עבורך כל כך טוב ע״י זו שם בענן. לפעמים זה גם להפנות גב לכל ההצלחה, כל הכסף, כל התהילה, כל ההכרה, כל מה שהוא בר חלוף ובמקום זאת לעשות משהו היסטורי למען האנושות - משהו בר קיימא. 
והאנושות הגדולה הזו כאן מתחילה מפרטים קטנים - כל אחד מאיתנו הוא זרע האנושות. כל אחד הוא זרע של עתיד.

אז השינוי מתחיל תמיד ממך, ממני ומכל אחד ואחד מאיתנו - מבפנים.

שינוי דורש הרבה אומץ כי כל מה שנמצא בשינוי הוא הפכפך. כל מה שמתרחש יכול להשתנות ברגע הבא. 

תזכרו תמיד שאנחנו מצבי תודעה, ולא רק תודעה אחת מיום היוולדינו. אנחנו לא רק הגנטיקה שלנו ואנחנו לא רק הלאום שלנו, הדת שלנו והשיוך העדתי שלנו. כל אלו כולם תעתוע, זה לא מי שאנחנו באמת. מה שאנו באמת אי אפשר לקחת מאיתנו וזה לא שייך לאף אחד מחוץ לנו.

אנחנו מצבי תודעה. כשנבין את זה, אז ניתן לשנות כל סביבה. אבל אך ורק אם תודעה מוארת מבינה תחילה שהיא עצמה יוצרת סביבה ולכן אינה נפרדת מהם. ואז אם התפתחנו, יהיה לנו סיכוי לסביבה חדשה וגם לעידן חדש.

בואו להקשיב לרוח השינוי, הנחיה שנתתי בכנס ״ויהי אור״.

לימים של אומץ לשנות.

❤ רן

bottom of page