top of page

רן כליף מזמין אתכם לצפות
בערב הפתוח

המצפן שלנו

המצפן שלנו

העולם הזה הוא מקום קשה לרבים מאוד מאיתנו, אין כל ספק בכך.

אנו חיים את זה כבני אדם בראיה אנושית, אז אנו נאבקים בזה בגוף אנושי בשר ודם פגיע, עדין ובר חלוף.

אך היו לנו הרבה מאוד גלגולים ורק חלקם כאן במישור הפיזי עם גוף אנושי. הגיע הזמן להבין שאנו מודרכים על ידי מערכת שאינה טועה, אף פעם.

לכל אחד מאיתנו מצפן פנימי, מערכת הדרכה פנימית שלא תוליך אותנו שולל ותוביל אותנו בדיוק למה שאנו צריכים לחוות כדי להבין את עצמינו, להבין את העולם ולהבין איך להתעורר מהחלום הזה שאנו קוראים לו מציאות. 

המצפן שלך הוא החלק השקט בך שמרגיש ויודע באמצעות המוח האמצעי שלך שארבעים אלף תאי תודעה שלו גם נמצאים במרכז הלב, המוח הראשון שלנו. זו מערכת ההדרכה שניתנה לך כשנפרדת מכל מה שיש - כאשר, ברעיון המוטעה שלך על העצמי, הסרת את עצמך מהמיינד האלוהי ויצרת עולם שבו תוכל לשחק את הזהות המוטעית שלך ואת הפחד שלך. 


מחשבות של פחד.

זה העולם שאתה יצרת. זה החלום שבו אתה נמצא, וזה החלום שכדאי לך להתעורר ממנו. החלום נתן לך מידע שגוי של מה אתה, מאיפה באת ולאן פניך. ואני בא בזמן הזה, במקום הזה, ודרך הערוץ הזה לספר לך את הסיפור האמיתי של מה שהיית, ומה אתה בכלל עושה כאן. 


כולנו היבטים אלוהיים של הנשמה, של זה שאתה קורא לו אלוהים, הכוח הנדיב האוהב הזה שרוצה לחלחל, לבטא את עצמו ולהרחיב את עצמו כל הזמן, בכל הכיוונים ובכל הדרכים. המצפן שלך נועד לסייע לך להתחבר אל האנרגיה הזו. זה כל מה שזה, פשוט. 


אי שם בתחילת הזמן החלטת לצאת למסע בעצמך, נפרד מאלוהים, מכל מה שיש, והשתחררת לחוות את החופש הזה ולחוות את הבחירה שעשית. תמיד יש לך בחירה חופשית, אבל לא נותקת להיות בדד; קיבלת מצפן שאפשר לך למצוא את הדרך הביתה. 

האהבה אליך כל כך עמוקה שניתן לך החופש גם ללכת לאיבוד ואף החופש לחשוב ולהאמין שאכן אבדת לאלוהי, אבל לא ניתן לך החופש ללכת לאיבוד בלי לסמן לך נתיב, הדרך הביתה. המצפן הזה הוא החוט שקשור לביתך, ואם תקשיב לו הוא ינחה אותך לשם תמיד.

מערכת ההדרכה האלוהית הזו תיקח אותך דרך כל נפתולי ומבוכי המחשבה שלך, דרך כל הטעויות שעשית. מערכת ההדרכה תיקח אותך דרך כל האשליות שיצרת כדי לגרום לעצמך להרגיש טוב יותר.  המצפן שלך ייקח אותך הביתה למקום שבו אתה יכול להיות שלו, שבו אתה יכול להיות מחובר שוב עם כל מה שיש. 

המצפן שלך יודע, מערכת הדרכה זו היא רוח הקודש שלך. זו שאתה למדת להאמין שהיא ישות נפרדת ממה שאתה, אך היא לא. 


רוחך שזורה בתודעתך והיא זו היודעת. אנשי הדת ממש לא יאהבו את זה, אבל הם מימלא לא יאהבו כל אמירה שמחזירה לנו את הכוח הביתה, אלינו.  

הם לא יאהבו שבירת מוסכמות ויציאה מהעדר. אני כאן כדי שתצאו משם, מהעדר ותפרשו כנפיים.


תפרשו כנפיים ותקיימו פה את מנדט חייכם - לגלות את הלא ידוע באמצעות הביטוי העצמי שלנו ולהגיע להבנה שכל זה אלוהי.

אין בזה שום מרדנות, בגידה, חילול קודש או מוסריות קלוקלת כי זה אכן מה שאנו מיועדים לעשות.

bottom of page