top of page

רן כליף מזמין אתכם לצפות

כנס "התודעה החדשה"

ליאת שפר - כנס

ליאת שפר - כנס

Play Video


זו הרצאה שערכתי במסגרת כנס ״התודעה החדשה״ ביזמת ליאת שפר בן יעקב.

 

ההרצאה עוסקת בהכרת חוק התודעה, במודע ובתת מודע, בחשיבותן העצומה של מחשבותינו ורגשותינו.

הכרת חוק התודעה והדרך להפעלתו הם השער להגשמות, או אם תרצה באמת למלכות שמים עלי בבשר ודם. 


עם ידע מעשי של החוק הזה, אתה יכול ליצור עולם אידיאלי עבורך.

עם ההכרה הזו, התודעה שלך היא המציאות האחת והיחידה, הלכה למעשה.

במהלך ההרצאה אני גם עונה מידי פעם לשאלות שעלו בפיד של הצ׳ט.

bottom of page