top of page

האקדמיה של רן כליף הינה מערכת למידה מקוונת 

המותאמת לצפייה בשיעורים חיים ובהקלטות השיעורים שהתקיימו בעבר.

גורלות ופוטנציאליים - לבחור את העתיד היום

 

בוא ללמוד ליצור ולעצב את גורלך - כרצונך.

 

למד מיומנות שתעניק לך יתרון  לחיים בעולם הזה שמשתנה במהירות, כל זאת תוך וודאות ושקט פנימי גם כשכולם חרדים סביבך לגורלם - אתה כבר תדע את שלך כי יצרת אותו בעצמך.

 

האם אתה מכיר משהו יותר חשוב מזה ? מהחיים שלך ?

 

מה שקובע את שאנחנו קוראים לו גם גורל, הוא בחירה טבעית, זו שבאה רק ממך. 

 

כשהבחירה כל כך טבעית לך וזו מחשבה שגורה, אז עשית אותה. עד שבחירותיך לא ייעשו כך, הן לעולם לא יהיו בחירות אמיתיות, הן תהינה מותנות סביבתית במערכות אמונה ישנות ועמוסות ספקות והעסק הלא גמור ישכב שם עדיין לא גמור.

 

עסק לא גמור שואב אותך תמיד אל העבר והתבנית הישנה לא משתנה, רק התאריך. אבל פרצופים חדשים בתבנית ישנה לא אומרים כלום, זה לא שינוי אלא רק עוד גרסא.

 

כשאתה עושה את הבחירות של נתיב הנשמה, בחירה שהיא טבעית לך, אתה משלים משהו איפשהו. 

 

אתה משלים משהו על-זמני כאן ועכשיו ועם זאת משהו שהמתין לך זמן כה רב. אתה יודע את זה כי פתאום נדמה כאילו הוסר משא גדול וכבד מכתפיך, עול שממש לבשת אותו עליך. אתה לא יודע מה זה היה בדיוק כי אין לך זכרונות הכרתיים מעבר לתקופת חייך זו, אבל פתאום יש קלילות של הוויה, העול מוסר. הגורל נפגש עם היוצר והושלם. ועכשיו אתה שוב חופשי ואתה מרגיש את עצמת החופש הזו כשמחת אינסוף, כשל ילד שרק התחיל את חייו ללא דאגות ומועקות, ללא עבר מעיק ורק עם פוטנציאל.

 

אז בוא ללמוד על בחירות אמיתיות כבר עתה, זה הגורל שלך והעתיד שלך.

 

ארבעה מפגשים בהם נלמד שיש לך מרחב רחב של פוטנציאלים לבחירה ושהדרך שבה אתה מגיע לציר הזמן הזה היא לשלב את הגורל הזה בנוירונט שלך  - הרשת התודעתית במוח שלך, ולהכיר בו כמחשבה שגורה. 

 

וכשאתה עושה את זה בטבעיות של אומן אשר מלאכתו אומנותו, אתה תהיה על ציר הזמן הזה כי כבר כתבת את העתיד שלך היום.

 

 

מה שקובע פוטנציאל ציר זמן או מה שאנחנו קוראים לו גם גורל, הוא בחירה אישית.

 

עליך להבין כמה חשובות החלטות ובחירות בחייך. אני לא מדבר על בחירות שבהן אתה עומד כגנרל הצופה על גבעה עם קהל מעריצים. כשאתה עומד כך בבחירה מציג הצגה לצופים בך, אף פעם לא עשית אותה באמת, את הבחירה שלך.

 

אך כשהבחירה כל כך טבעית לך וזו מחשבה שגורה, אז עשית אותה. עד שבחירותיך לא ייעשו כך, הן לעולם לא יהיו בחירות אמיתיות, הן תהינה מותנות סביבתית במערכות אמונה ישנות, עמוסות ספקות וסיפוקים והעסק הלא גמור שלך ישכב שם עדיין לא גמור.

עסק לא גמור שואב אותך תמיד אל העבר והתבנית הישנה לא משתנה, רק התאריך ואולי גם הפרצוף. אבל פרצופים חדשים בתבנית ישנה לא אומרים כלום, זה לא שינוי אלא רק עוד גרסא של העסק ההוא.

עסק לא גמור שואב אותך תמיד אל העבר והתבנית הישנה לא משתנה, רק התאריך ואולי גם הפרצוף. אבל פרצופים חדשים בתבנית ישנה לא אומרים כלום, זה לא שינוי אלא רק עוד גרסא של העסק ההוא.

 

כשאתה עושה את הבחירות של נתיב הנשמה, בחירה שהיא טבעית לך, אתה משלים משהו איפשהו.

אתה משלים משהו על-זמני כאן ועכשיו ועם זאת משהו שהמתין לך זמן כה רב. אתה יודע את זה כי פתאום נדמה כאילו הוסר משא גדול וכבד מכתפיך, עול שממש לבשת אותו עליך. אתה לא יודע מה זה היה בדיוק כי אין לך זכרונות הכרתיים מעבר לתקופת חייך זו, אבל פתאום יש קלילות של הוויה, העול מוסר. הגורל נפגש עם היוצר והושלם. ועכשיו אתה שוב חופשי ואתה מרגיש את עצמת החופש הזו כשמחת אינסוף, כשל ילד שרק התחיל את חייו ללא דאגות ומועקות, ללא עבר מעיק ורק עם פוטנציאל.

 

אז בוא ללמוד על בחירות אמיתיות כבר עתה, זה הגורל שלך והעתיד שלך.

 

ארבעה מפגשים בהם נלמד שיש לך מרחב רחב של פוטנציאלים לבחירה ושהדרך שבה אתה מגיע לציר הזמן הזה היא לשלב את הגורל הזה בנוירונט שלך במוח ולהכיר בו כמחשבה שגורה.

כשאתה עושה את זה בטבעיות של אומן אשר מלאכתו אומנותו, אתה אכן תהיה על ציר הזמן הזה כי כבר כתבת את העתיד שלך היום.

 

 

גורלות ופוטנציאלים - לבחור את העתיד היום

$295.00Price
  • תכנית הקורס